Kjelpassersertifikat, bevitnelse som en yrkesutøver som passer kjelanlegg over en viss størrelse, må ha, ifølge forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff med tilhørende veiledninger om kjeler fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Normalt må vedkommende bl.a. ha gjennomgått et bestemt kurs. Norsk Energi (Kjelforeningen) er (2005) den eneste institusjonen i Norge som er akkreditert og har godkjennelse for å utstede kjelpassersertifikat. For mindre anlegg er det tilstrekkelig med et operatørkurs og et kompetansebevis (operatørsertifikat).