Kjellermelk, melkeprodukt som spilte stor rolle i folkehusholdningen før meieriene kom, fordi det var svært holdbart. Fersk melk ble kokt opp, avkjølt til 20 °C, tilsatt tette, helt over i trekar og satt i kjelleren, der den kunne holde seg i måneder.