Kjøttskjærer, yrkesutøver som arbeider med stykking og nedskjæring av slakt. I dette inngår også sortering, pakking, merking og lagring av produktene. Opplæringen i faget skjer normalt ved to års utdanning i videregående skole og to år i lære i bedrift. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve.