Kjørelys, billys som tennes automatisk når motoren startes. Lysene skal ikke blende, men vekke andre trafikanters oppmerksomhet. I Norge ble automatiske kjørelys påbudt montert i alle nye biler registrert etter 1. januar 1985.