Kjørebane, del av vei eller gate som er bestemt for kjørende trafikk. Kjørebanen inndeles på langs i kjørefelt. For hovedveier og stamveier skal kjørefeltene ha en bredde på 2,75–3,50 m.