Alle planter (moser, bregner, nakenfrøete og dekkfrøete) har en regelmessig veksling mellom en ukjønnet generasjon, som formerer seg med sporer, og en kjønnet, som formerer seg med kjønnsceller. Hos karsporeplantene er de hannlige kjønnsorganer antheridier som produserer bevegelige spermatozoider. Hos frøplantene dannes i pollenslangen sædceller som ikke har bevegelsesorganeller. Hos moser, karsporeplanter og de fleste nakenfrøete kalles de hunnlige kjønnsorganene arkegoner, som er flaskeformede beholdere med en eggcelle. Hos de dekkfrøete fungerer en av cellene i embryosekken som eggcelle. Planten kan ha hannlige og hunnlige kjønnsorganer på ulike individer, men tokjønnethet er meget utbredt og er f.eks. vanlig hos frøplantene. Plantene har ingen muligheter for aktivt å bringe forplantningscellene sammen. Dette skjer ved hjelp av vann, vind eller dyr, især insekter.