Kjølemaskinist, yrkesutøver som betjener anlegg for kjøling eller nedfrysing av næringsmidler eller anlegg som regulerer temperatur for andre formål. Se kulde- og varmepumpemontør.