Kjøkkensjef er en yrkesutøver med fagutdannelse og ledende stilling innen kokkfaget. Se kokk.