Kittlitzlo, fugleart i lofamilien. En afrikansk art som minner om hvitbrystlo. Eneste funn i Europa er fra Jæren i 1913.