Kisel, eldre navn på grunnstoffet silisium. Navnet brukes fortsatt på svensk da grunnstoffet ble oppdaget av Jöns Jacob Berzelius i 1824, og han ga det navnet kisel. Brukes i betegnelser som kiselsyre (silisiumdioksid, kvarts), kiselgur, kiselsinter, kiselalger og kiselplanter.