Kisavbrann, rest etter røsting av svovelkiskonsentrat, består hovedsakelig av jernoksid (Fe2O3), og anvendes i noen grad som jernmalm. Kobber og andre verdifulle metaller kan utvinnes ved hydrometallurgiske metoder.