Kirsebærflue, tovingeart i familien båndfluer (Tephritidae). Ca. 5 mm, glinsende svart med gule bein og tre brune tverrbånd på vingene. Eggene legges på halvmodne kirsebær, av og til også på bær av leddved. Den ca. 5 mm lange, hvite, fotløse larven eter fruktkjøttet nærmest steinen. Rundt inngangshullet dannes det en brun, innsunken flekk, og fruktkjøttet blir bløtråttent. Larvene forpupper seg i jorden og overvintrer. Siden 1935 har arten periodisk gjort en god del skade på Sørlandet og rundt Oslofjorden. Den har vært etablert på Vestlandet siden 1991, hvor det siden etableringen har foregått en kampanje blant fruktdyrkere for å stanse den videre spredningen og å utrydde den fra Vestlandet, et viktig distrikt for dyrking av kirsebær.