Kirsebærbladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Brunsvart, ca. 2 mm og med lange antenner. Den angriper ville og dyrkede kirsebær. Bladene krøller seg og rulles delvis sammen, skuddene stanser i veksten og visner ofte i toppene. Ved sterke angrep tiltrekkes store mengder av maur og stikkeveps til trærne på grunn av honningduggen fra bladlusene. Mange bladluskolonier lever på kirsebær hele sommeren, andre vertskifter til maure og veronika. Jfr. bladlus.