kinnposerotter

Kinnposerotter er en familie i ordenen gnagere. På engelsk kalles de pocket gophers. «Lommen» deres er en kinnpose på hver side av hodet, som munner ut på hver side av munnen. I denne egenskapen ligner de på sine nærmeste slektninger, familien kengurumus (Heteromyidae). Kinnposerottene tilbringer det meste av livet under bakken.

Faktaboks

Også kjent som
taskerotter
familien Geomyidae

Utbredelse og beskrivelse

Det er ikke fullstendig enighet om hvor mange arter som finnes, men omtrentlig 41 arter i 7 slekter. Artene i familien lever i Nord- og Mellom-Amerika, sør til Colombia. De lever i de fleste habitater der jordlaget er tilstrekkelig; sletter (prærier), enger, skoger, ørkener og i tørre, tropiske områder. Noen arter lever godt over tregrensa. I kroppslengde varierer de mellom 12 og 22 cm og i vekt mellom 45 og 900 g. Hannen kan være dobbelt så stor som hunnen. Pelsen er kort og tykk, stort sett grå eller brun.

De er plantespisere som spiser både urter og gras, inkludert røtter. Hodet og kjevemusklene er kraftige. De eldste fossiler er 36 millioner år gamle, fossiler er utelukkende kjent fra Nord-Amerika. Ulike arter overlapper lite i utbredelse, dette kan skyldes at nisjen under bakken er temmelig ensformig med liten plass til konkurrerende arter.

Kinnposerottene er tilpasset graving. Til tross for dette er det stor diversitet innen familien. Kroppen er kompakt og føttene korte, men kraftige. Klørne er også store og kraftige. Halen er kort og nesten uten pels. Både fortennene og frambeina brukes til å grave med, noen arter bruker fortennene mer enn andre arter.

Fortennene stikker ut gjennom leppene som dermed kan stenges når dyret graver eller gnager. Dermed unngår det å få jord inn i munnen. Den løse jorda skyves ut med frambeina og kroppen, slik at den danner en liten pyramide oppå bakken. Hullet er midt i pyramiden og plugges igjen med jord.

Mat stappes inn i de store kinnposene med frambeina og transporteres til egne lagerrom i tunnelsystemet. Også reirmateriale transporteres i kinnposene. Disse er for øvrig pelskledde også på innsida, og egne muskler brukes for å tømme dem. Alle tennene vokser hele livet, hurtigere enn hos de fleste andre gnagere. Dette er en tilpasning til den store slitasjen de blir utsatt for. Skallen er temmelig flat, en tilpasning til et liv i huleganger.

Levevis

Karakteristiske sandhauger med inngangen midt i haugen
Texas
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Kinnposerottene lever stort sett aleine i sine tunneler, hunnen med sine unger til de er avvent. Tettheten varierer svært mye med kvaliteten på habitatet, men er generelt temmelig lav. De kan spre seg til nye områder ved å vandre oppå bakken, dette skjer helst i mørke netter. De blir født blinde og med stengte lommer, disse åpner seg ved ca. 25 dagers alder. De kan bli hele 5 år gamle, men dødeligheten er stor og halve bestanden eller mer overlever ikke fra ett år til det neste. I paringstida blir hannene svært aggressive mot hverandre.

Kinnposerotter er viktige for jordas helse, deres graveaktivitet sørger for omrøring og utlufting. Dette er også gunstig for plantene. Kinnposerotter kan gjøre stor skade for jordbruket når de invaderer dyrka mark, jordbrukslandskap er gode leveområder for dem. Når kinnposerotter kommer i kontakt med mennesket blir de oftest regna som skadedyr og gjerne forsøkt utrydda, men dette er nesten umulig å få til. Habitat-ødeleggelse er derimot en større trussel. Tre arter er trua av utryddelse, dette er arter med begrensa utbredelse.

Et liv under bakken er temmelig godt beskytta mot rovdyr, men har likevel flere utfordringer. En slik utfordring er mangelen på oksygen og høye nivåer av karbondioksid. Kinnposerottene har flere tilpasninger til å tåle dette, blant annet flere kapillærer (de fineste blodårene). Parasitter er en annen ulempe, både utvendige og innvendige. Rovdyr som rovfugler, ugler, rever, præriehund, grevling og slanger har alle kinnposerotter på menyen. Lav tetthet, begrensa spredningsevne og flekkvis utbredelse kan også føre til innavl og lav genetisk variasjon.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg