Kinnor, trapesformet instrument av lyretypen med 3–10 strenger, omtales hyppig i Bibelendavidsharpe»). Kinnor spilte en viktig rolle i tempeltjenesten.