Kinning, retthugd flate på stokksidene i laftet (sammenhuggingen av stokkene).