Kingbolt, i eldre biler en nesten loddrett, utskiftbar bolt som forhjulets akseltapp dreier seg om under svinging. I moderne biler er kingbolten erstattet av en tenkt linje mellom øvre og nedre kuleledd.