Kinesiske svin, omfatter mange raser, som inndeles i 6 regionale typer. Raser av taiku-typen er meget fruktbare og utprøves i krysningsavl i europeisk svineavl. Denne rasetypen, hvis mest kjente raser er maishan og fengjing, har svært lav kjønnsmoden alder og stor kullstørrelse. Den rasen som nå inngår i flere utprøvinger i Europa og USA, er maishan. Gjennomsnittlig 18 unger er vanlig i rasen, men den er vesentlig fetere enn de europeiske svinerasene og derfor lite interessant i produktsammenheng.