Kinesisk voks, hvit eller gulaktig, krystallin voks, utskilt av en østasiatisk skjoldlusart, Coccus ceriferus, som lever på en art av ask Fraxinus chinensis. Ble i Kina benyttet som råstoff til vokslys og medisinske preparater, brukes i bokbinderfaget til polering av lær m.m.