Kinesisk eske, sett av esker med samme form og utstyr, men med forskjellig størrelse, slik at de passer i hverandre i stadig mindre målestokk. Gammel orientalsk idé, som gjenfinnes i mange former gjennom tidene, populær også i Europa på 1600- og 1700-tallet. Kjennes nå mest fra østlig (f.eks. russisk) folkekunst.