Kinamennesket, navn tidligere brukt på representanter for arten Homo erectus, som ble funnet i nærheten av Beijing på 1920- og 1930-tallet. Se også mennesket.