Kimskive, den første platelignende spiren til et foster. Forekommer særlig hos dyr med plommerike egg, hvor fosterutviklingen bare foregår på en del av eggflaten.