Kilobyte, symbol kB, enhet for datamengde eller lagringskapasitet. 1 kB = 1024 bytes (se byte) eller bitgrupper, i praksis det samme som tegn. Lagringkapasiteten til datamaskiner oppgis nå vanligvis i megabyte (MB), gigabyte (GB) eller terabyte (TB).