Kildeskjørbuksurt (Cochlearia officinalis ssp. integrifolia (Hartm.) Nordal & Stabbetorp) er en underart av skjørbuksurt i korsblomstfamilien. Den er som regel flerårig og består av bare én økotype. Kildeskjørbuksurt vokser ved kilder og våte sig i fjellet fra Nordland til Finnmark. Den er 3–40 cm høy, med nyreformede rosettblad, smale stengelblad og hvite blomster.