Kikkertøyne, øyne med langstrakt sylinderform, sterkt hvelvet hornhinne og svær kulelinse i sylinderåpningen og med netthinne i sylinderbunnen. Pupillen er meget stor. Forekommer hos en del dyphavsfisk. Øyesylindrene er parallellstilte så synet blir binokulært (gir avstandsbedømmelse), oftest oppoverrettet, sjeldnere fremoverrettet. Hos dyphavsfisker er netthinnen delt i to: en tykk hovednetthinne i sylinderbunnen og en tynnere binetthinne langs den mediale sylinderflaten. Et synsbilde dannes trolig på hovednetthinnen. Binetthinnen er lysoppfattende og utvider således øyets observasjonsfelt, men ikke det egentlige billedfeltet. Kikkertøyne er tilpasset de svake lyssignalene som lysende fisk og andre dyphavsdyr sender ut.