Kiang, elv, flod. Brukes som sammensetningsledd i geografiske navn, f.eks. Chang Jiang, Changkiang, 'Den lange elven'.