Khalatsj, språk som hører til den tyrkiske språkfamilien og tales i et begrenset område i det sentrale Iran. Khalatsj, som ble oppdaget av språkforskerne først i 1960-årene, spiller en meget viktig rolle innen den tyrkiske språkfamilien fordi det på mange områder er svært arkaisk.