Kermesse, (av nty. 'kirkemesse'), årlig fest til minne om en kirkes innvielse; munter folkefest.