Keramahjort, underart av sikahjort; forekommer på Ryukyu-øyene mellom Japan og Taiwan.