Kennelnavn, navn som brukes sammen med individuelt hundenavn for å angi oppdretter som har innregistrert kennelnavnet i sitt hjemlands kennelklubb.