Kennelklubb, hovedorganisasjon for et lands hundeklubber, i Norge Norsk Kennel Klub.