Keiserkåpe, dagsommerfuglart i familien nymfevinger. Vår største perlemorsommerfugl med et vingespenn på 50–68 mm. Oversiden er oransje med svarte flekker, mens undersiden er grønnaktig. Arten er vanlig fra juli til august i lavereliggende deler av Sør-Norge på blomsterrike steder i skogen. Larven lever på fioler, eller sjeldnere på bringebær.