Kegel, oppr. mål for dybden på typekroppen som en bokstav var støpt på, dvs. avstanden fra overkant av bokstavens overlengde til underkant av underlengden. Kegelen var dermed også målet på skriftens størrelse (grad) og ble angitt i typografiske punkter. I blyteknikken var størrelsene standardisert i visse hele punktstørrelser, f.eks. 10 pkt, 12 pkt, 14 pkt, 16 pkt, 20 pkt osv. Kegelbegrepet brukes også i fotosatsteknikken, men i en mer overført betydning.