Kavalkade, festlig rytteropptog. Også (etter Noel Cowards skuespill Cavalcade, 1931) fremføring av en samling melodier, scener, filmer o.l. fra et visst tidsrom eller av en bestemt type.