Kavaler, ridder; adelsmann, særlig i hofftjeneste. Under borgerkrigen i England 1642–49 ble betegnelsen brukt om kongens tilhengere. Ordet brukes nå om en beleven, galant herre, om en herre som har en dame til bords (bordkavaler), danser med henne eller gjør kur til henne (oppvartende kavaler).