Kaukasusvisent, utdødd underart av europeisk bison (visent), partået klovdyrart i oksefamilien. Levde tidligere i høyfjellsstrøk i Kaukasus. Den siste overlevende kaukasusvisentoksen (1922) ble krysset med kuer av lavlandsunderarten, og etterlot seg mange etterkommere i flere dyrehager og -parker. Se også bison.