Kationaktive rensemidler, overflateaktive stoffer hvor den aktive gruppen er assosiert med kationet. Kationet inneholder den høymolekylære hydrofobe delen som betinger overflateaktiviteten. Kationaktive rensemidler virker emulgerende og dispergerende. Rensevirkningen hos kationaktive rensemidler er mye mindre enn hos anionaktive.