Katabolisme, biokjemiske nedbrytningsprosesser der større organiske molekyler nedbrytes til enkle forbindelser, med samtidig frigjøring av fri energi. Anabolisme er oppbygningsprosesser eller syntetiske reaksjoner i organismene, der store molekyler syntetiseres fra enklere forbindelser. En fellesbetegnelse som omfatter både katabolisme og anabolisme, er metabolisme.