Kassekonto, hovedbokskonto for registrering av inn- og utbetalinger av penger. Ved avslutningen viser kassekontoen kassebeholdningen.