Under annen halvdel av 1700-tallet en type instrumental utendørsmusikk med flere satser, stilistisk beslektet med divertimento og serenade.