Kaskadestrømning, gass-strømning gjennom stillestående eller roterende skovlsystemer, brukes til å finne gunstigst mulige skovlformer og skovlsystemer for strømningsmaskiner (kompressorer og turbiner).