I folkerettslig betydning en overenskomst mellom krigførende makter om ordning av forskjellige innbyrdes forhold, f.eks. postforbindelse, utveksling av krigsfanger m.m.