Karst-denudasjon, kjemiske forvitringsprossesser som fører til dannelse av karst. Med kjemisk forvitring menes at vann som inneholder oppløste syrer (CO 2, humussyrer) reagerer kjemisk med de ulike mineralene i en bergart slik at det dannes oppløste produkter som kan fraktes bort med avrenningsvannet. Kjemisk forvitring er mest effektiv der hvor bergarten helt omdannes til oppløste produkter, og dette fører til karstdannelse.