Sluttet stridsformasjon med front til fire sider, tidligere brukt av infanteriet mot kavalerianfall; stab, tren m.m. var anbrakt i det åpne midtrom. Mest benyttet under Napoleonskrigene.