Formasjon brukt i forskjellige danser, der et like antall par er stilt opp i firkant med front mot hverandre.