Bygninger samlet etter sidene i en firkant eller i en annen fast sluttet form, slik at det oppstår en indre gård mellom dem. Slik karrébebyggelse var vanlig i mange bysentra før funksjonalismen.