Karolinaparakitt, utdødd fugleart i papegøyefamilien. Hodet var gult, resten av kroppen grønn. Den var utbredt i USA nord til North Dakota og sør til Mexico. Den levde av frukt og ble utryddet pga. at den ødela fruktavlingene. På 1800-tallet var den tallrik, men allerede ved århundreskiftet var den så godt som forsvunnet. De siste ble sett i Florida i 1920-årene.