Karniss, arkitektonisk ledd, med et S-profil, som i klassisk arkitektur avslutter gesimsen (stående karniss) og kan inngå som del av sokkelen (fallende karniss).