Karnappvindu, vindu som er skutt frem på samme måten som et karnapp. Gjennom århundrer mest alminnelig i England (baywindow).