Karminbieter, fugleart i bieterfamilien (Meropidae) som tilhører ordenen råkefugler (Coraciiformes). 24-27 cm. En vakker afrikansk bieter med karminrød rygg, bryst og hale, koboltblå gump og grønnblått hode og strupe. Stjerten kan bli opptil 10 cm lang. Kjønnene er like, men hunnen har litt kortere stjert. Forekommer i savanneområder med busker og trær. Ofte i flokker og hekker i store kolonier. Opptrer ofte i nærheten av gressbranner, der de lever av insekter som skremmes opp i luften av varmen.